สินค้า
Products
 • เงื่อนไขการรับประกัน
  1. หลังจากติดตั้งแล้ว เครื่องผลิตน้ำแข็งทุกรุ่นจะได้รับการประกันเครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี เครื่องที่อยู่ในประกันจะมีช่างเข้าบริการตรวจเช็คเครื่อง 2 เดือน/ครั้ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 3 เดือน/ครั้ง สำหรับเครื่องที่ติดตั้งในต่างจังหวัด ถ้าเครื่องขัดข้อง ไม่ทำงาน จะมีช่างเข้าซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับแจ้งซ่อม สำหรับเครื่องในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภายใน 48 ชั่วโมง สำหรับเครื่องในต่างจังหวัด การซ่อมและบริการทั้งหมดนี้ ฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ทุกชิ้น ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น
  2. เมื่อเครื่องหมดประกัน ลูกค้าก็สามารถต่อประกันได้เป็นรายปี เพื่อที่จะได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว หรือลูกค้าอาจเลือกที่จะไม่ต่อประกัน เราก็ยังรับผิดชอบเข้าซ่อมให้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นครั้งๆไป
  3. สำหรับท่านที่ใช้เครื่องทำน้ำแข็งยี่ห้ออื่นๆ แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ผลิตเดิมได้ ก็สามารถใช้บริการแผนกบริการและซ่อมบำรุงของเราได้เช่นกัน
รายการสินค้าทั้งหมด 2 รายการ
 • NTU 425 (S)
 • NTU 425 (S)
  เครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิตก้อนเล็ก ผลิตได้ 344.5 กิโลกรัม ต่อวัน
  • กำลังการผลิต (กก./วัน)
   Average Capacity/day (kgs/24 hrs.)
  • 345
  • ขนาดถังเก็บ (กก.)
   Bin Capacity (kgs)
  • 373
  • ขนาดเครื่อง : กว้าง x ลึก x สูง (ซม.)
   Dimention: W x D x H (cm)
  • 177 x 97 x 204
  • น้ำหนักรวม (กก.)
   Total Weight (kgs)
  • 326
 • NTU 125 (S)
  เครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิตก้อนเล็ก ผลิตได้ 151 กิโลกรัม ต่อวัน
  • กำลังการผลิต (กก./วัน)
   Average Capacity/day (kgs/24 hrs.)
  • 151
  • ขนาดถังเก็บ (กก.)
   Bin Capacity (kgs)
  • 160
  • ขนาดเครื่อง : กว้าง x ลึก x สูง (ซม.)
   Dimention: W x D x H (cm)
  • 82 x 92 x 204
  • น้ำหนักรวม (กก.)
   Total Weight (kgs)
  • 179
 • NTU 125 (S)
หมายเหตุ : รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Remark : Specifications are subject to change whithout notice